Truy cập

Hôm nay:
12
Hôm qua:
40
Tuần này:
441
Tháng này:
1216
Tất cả:
13798

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HUYỆN ĐOÀN TRIỆU SƠN KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Đăng lúc: 09:11:51 03/03/2017 (GMT+7)

 

TT

Họ Tên

Năm Sinh

Chức danh, Đơn vị công tác

Số điện thoại

Email

 
 

1

Hà Thị Thủy

1986

Bí thư Huyện đoàn Triệu Sơn

0915 456 346

hathuyhdts@gmail.com

 

2

Lê Xuân Linh

1986

Phó Bí thư Huyện đoàn Triệu Sơn

0916 921 123

lexuanlinhth36@gmail.com

 

3

Dương Thu Hương

1988

Phó Bí thư Huyện đoàn Triệu Sơn

0949 539 678

duongthuhuong2374@gmail.com

 

4

Nguyễn Thị Kim Dung

1988

UVBTV Huyện đoàn Triệu Sơn

0916 456 236

kimdunghdts@gmail.com

 

5

Hoàng Văn Hiệu

1990

UVBTV Huyện đoàn Triệu Sơn

0913 123 036

hoanghieu.ts.tha@gmail.com

 

6

Nguyễn Tài Hưng

1985

Bí thư Đoàn xã Đồng Tiến

0966.131.336

hungdoandongtien@gmail.com

 

7

Lê Văn Thương

1987

Bí thư Đoàn xã Đồng Lợi

0982.445.380

hoangminhln2011@gmail.com

 

8

Nguyễn Văn Sơn

1989

Bí thư Đoàn xã Tiến Nông

01682.173.729

doanxatiennong@gmail.com

 

9

Lê Kim Tuyên

1985

Bí thư Đoàn xã Vân Sơn

0973.037.998

anhtuyendoantnvs@gmail.com

 

10

Lê Thị Hà

1985

Bí thư Đoàn xã Nông Trường

01647.592.597

doanxanongtruong@gmail.com

 

11

Nguyễn Văn Tuấn

1986

Bí thư Đoàn xã An Nông

0979.853.818

tuannguyen.annong@gmail.com

 

12

Hà Quang Chung

1984

Đoàn xã Minh Châu

01266.106.528

chungmc84@gmail.com

 

13

Lê Xuân Thành

1987

Bí thư Đoàn xã Dân Quyền

0973.448.744

lethanh1987@gmail.com

 

14

Lê Đình Thắng

1990

Bí thư Đoàn xã Thọ Dân

0983.863.183

thangld1008@gmail.com

 

15

Nguyễn Văn Nam

1991

Bí thư Đoàn xã Xuân Lộc

01677.005.346

nguyenvannam061091@gmail.com

 

16

Lê Đức Cảnh

1988

Bí thư Đoàn xã Thọ Vực

0985.008.956

doanxathovuc@gmail.com

 

17

Phạm Văn Trình

1987

Bí thư Đoàn xã Hợp Thắng

01223 387 163

phamtrinhht87@gmail.com

 

18

Trịnh Công Nguyên

1985

Bí thư Đoàn xã Minh Sơn

01262.177.842

trinhcongnguyen06@gmail.com

 

19

Lê Văn Thương

1987

Bí thư Đoàn xã Triệu Thành

0984.937.846

lethuongdxtt@gmail.com

 

20

Nguyễn Văn Hòa

1989

Bí thư Đoàn xã Thọ Ngọc

0974.826.106

khanhhoabtd@gmail.com

 

21

Hà Văn Chiến

1985

Bí thư Đoàn xã Bình Sơn

01666.205.798

hachienbinhson@gmail.com

 

22

Phạm Xuân Tự

1985

Bí thư Đoàn xã Xuân Thọ

0933.733.889

doanxaxuantho2016@gmail.com

 

23

Lê Văn Thao

1984

Bí thư Đoàn Trường Triệu Sơn 4

 

 

 

24

Lê Đình San

1987

Bí thư Chi đoàn Trung tâm y tế Huyện

0948 667 333

sankttrieuson@gmail.com

 

25

Lê Thị Thương

1986

Bí thư Đoàn Cty TNHH Dream Fvina

0945 215 006

thuongkthd1986@gmail.com

 

26

Lê Xuân Quang

1988

Bí thư Chi đoàn Công an Huyện

0906 646 696

lequang216321@gmail.com

 

27

Phan Văn Chinh

1984

Bí thư Đoàn Thị trấn

0972.661.244

hoangchinh14.cp@gmail.com

 

28

Hoàng Văn Phương

1984

Bí thư Đoàn xã Dân Lực

01219.026.986

hoangphuongdlts@gmail.com

 

29

Chung Thị Quyết

1984

Bí thư Đoàn xã Thọ Cường

01257.255.685

chungthiquyet83@gmail.com

 

30

Trần Thị Hương

1983

Bí thư Đoàn xã Thọ Tân

0977.287.318

doanxathotan.btv@gmail.com

 

31

Trần Ngọc Phương

1983

Bí thư Đoàn xã Xuân Thịnh

0974.169.653

phuongxuanthinh@gmail.com