Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
694963

Lịch công tác tháng 10/2018

Đăng lúc: 20:00:00 28/09/2018 (GMT+7)

 

ĐOÀN TỈNH THANH HÓA

BCH ĐOÀN HUYỆN TRIỆU SƠN

***

Số   04  -CTr/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 
 

 

 


Triệu Sơn, ngày  01  tháng 10 năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Đoàn huyện

-----------------

 

 Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của BCH Huyện đoàn. Ban Thường vụ Đoàn huyện triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 10 năm 2018 như sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Phối hợp với VNPT Triệu Sơn tiếp tục hướng dẫn sử dụng, quản lý Cổng thông tin điện tử của cơ sở Đoàn.

2. Chỉ đạo Đại hội Đoàn trường khối THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên năm học 2018 – 2019.

3. Giao ban cụm khối Đoàn địa bàn dân cư.

4. Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho đoàn viên thanh niên cấp huyện; thành lập đội thanh niên xung kích vì vệ sinh an toàn thực phẩm cấp huyện.

5. Xây dựng Kế hoạch; hướng dẫn Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Hội liên hiệp thanh niên huyện Triệu Sơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

6. Tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm tại một số tổ chức cơ sở Đoàn theo Kế hoạch.

7. Tổ chức kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội theo Kế hoạch.

II. Lịch cụ thể

1. Ngày 15/10: Phối hợp với Ban thanh niên nông thôn Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho đoàn viên, thanh niên và thành lập, ra mắt đội Thanh niên xung kích vệ sinh an toàn thực phẩm cấp huyện.

2. Từ ngày 6/10 đến 25/10: Tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các cơ sở Đoàn và Kiểm tra vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội theo Kế hoạch.

          4. Từ ngày 03/10 đến 30/10: Chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên năm học 2018 – 2019.

5. Ngày 16/10 đến 19/10: Giao ban cụm khối Đoàn địa bàn dân cư.

 

Nơi nhận:

- Đoàn tỉnh: Ban TC-KT, VP;                     

- Huyện ủy: TT, Ban DV;                         

- Lưu VP.

                                             

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN HUYỆN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Xuân Linh